Bezpečnostní instrukce

INSTRUKCE ČTĚTE POZORNĚ

 

PRO ZARUČENÍ BEZPEČNOSTI DOPORUČUJEME VYUŽÍVAT KAPACITU ZAŘÍZENÍ NA 80%

 

POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ POMŮCKY: OCHRANA OČÍ, RUKOU A NOHOU

 

Zařízení umísťujte na rovných a pevných plochách.

 

Břemeno mechanicky zajistěte a nepracujte pod ním.

 

Zvolte optimální zvedací plochu.

 

Nevystavujte zařízení prudkému ohni

a teplotám vyšším než 65°C.

 

Údržbářské práce provádějte,

 pokud není zařízení natlakováno.

 

Nepřetěžujte zařízení nad nominální nosnost.

Užívejte měřidlo ke kontrole tlaku.

 

Pro manipulaci a ovádání nepoužívejte

 žádné nářadí.

 

Po použití zařízení vyčistěte a konzervujte.

 

Rychlospojky před spojením očistěte.

 

Zabraňte poškozování

a ostrému ohýbání hadic